Akadamický senát ZF JU v Českých BudějovicíchPředpisy upravující fungování AS ZF JUPrezentace Doc. Ing. Magdaleny Hrabánkové, CSc.
Prezentace Ing. Dagmar Bednářové, CSc.
Prezentace prof. Ing. Václava Matouška, CSc.
Prezentace prof. Ing. Jana Moudrého, CSc.
Prezentace prof. Ing. Václava Řehouta, CSc.Dokumentace předcházejícího senátu
Za stránky odpovídá: Renata Klufová
Dotazy a připomínky: Webmaster