Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra aplikované chemie.

Profesor pro obor zemědělská chemie, výzkumný pracovník v chemii potravin a krmiv.
foto1.jpg Narozen: 24.6.1943 v Novém Kníně, okr. Příbram 

Vzdělání:

  • 1960 Jedenáctiletá střední škola na Dobříši
  • 1965 Inženýr chemie (Ing.) - Fakulta potravinářské technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  • 1979 Kandidát technických věd (CSc.) – Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
  • 1983 Docent pro obor zemědělská chemie
  • 1992 Docent pro obor aplikovaná chemie
  • 1999 Profesor pro obor zemědělská chemie


Zaměstnání:
 


 
 
 


foto2.jpg
Při vystoupení na  52. sjezdu chemiků v Č.Budějovicích
v září 2000

Pedagogická činnost

Výuka  (se skripty vydanými ZF JU)

Organická chemie (pro ZF JU)
Kalač P.: Organická chemie. Základní část, 1996, 145 s.
Kalač P.: Organická chemie přírodních látek a kontaminantů, 2001, 120 s.
Kalač P. – Helclová Z.: Cvičení z organické chemie., 1995, 100 s.

Chemie životního prostředí  (pro PF a ZF JU)
Kalač P. - Tříska J. - Kolář L. - Jírovcová E.:  Chemie životního prostředí, 2010, 171 s.

Metodika práce s chemickými informacemi  (pro PF JU)

Potravinářská chemie  (pro ZSF)

Vedení diplomantů:  48 obhájených diplomových prací

Školitel doktorandů v oboru „zemědělská chemie“:
Mgr. Lubomír Svoboda  (obhájil v červenci 2002)
Ing. Štěpánka Steidlová  (obhájila v květnu 2003)
Mgr. Petra Krausová (obhájila v prosinci 2006)
Ing. Mária Kozová (obhájila v červnu 2009)
 

Výzkumné zaměření (v časovém vývoji)
 


Výzkumné projekty:
 


Zahraniční studijní cesty a pobyty:

Bulharsko (1973), Polsko (1984, 1988), SSSR (1982), Velká Británie (1979, 1989, 1993).
 

Celková publikační aktivita (celkem/ z toho v zahraničí)
 

Web of Science: 68 záznamů; 2062 citace jinými autory; h-index: 23


Nejvýznamnější publikace (od roku 1996)
 

Další odborná činnost
 

Kontaktní adresa:
 

Kancelář a laboratoře  
prof. Ing. Pavel KALAČ, CSc.  telefon: + 420-387 772 657
Katedra aplikované chemie záznamník / fax: + 420-385 310 405
Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita  e-mail: kalac@zf.jcu.cz
Studentská 13,  370 05  České Budějovice  URL: http://home.zf.jcu.cz/~kalac/


Copyright © 2002 Pavel Kalač
Created and designed by: Pavel Kalač and Martin Krizek

Datum poslední revize stránky: 9.10.2017