Č.Budějovice, střed města / city centre

Chcete-li vědět více ... / If you want to know more ...
 

Bus z centra: č. 3, zastávka: Jana Opletala (nikoli Branišovská-Univerzita), směr A. Barcala - Sídliště Máj Bus from the centre: Nr. 3, the bus stop: Jana Opletala, direction A.Barcala - Sídliště Máj


 
 

Návrat na základní stránku

Back to the basic page


Created and designed P.Kalač and M.Křížek, Updated: 4.11.2002